Thursday, January 21, 2010

Naked chicks in camoflage

If you look very carefully you might see a naked chick

 

Bilder på t2bf er alle funnet på nettet, eller sendt til oss på mail, og antas å være til fri benyttelse for alle og enhver. om vi likevel skulle bryte copyright lov, vennligst ta kontakt og vi vil slette materialet umiddelbart

1 comment:

Use a nick when commenting pls